Valresultat 2019

Trondheim

Midtbyen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,0 %
672 røyster
18,3 %
584 røyster
16,1 %
515 røyster
15,4 %
491 røyster
9,6 %
306 røyster
7,0 %
224 røyster
3,7 %
117 røyster
3,6 %
116 røyster
1,7 %
54 røyster
1,3 %
42 røyster
1,2 %
37 røyster
0,4 %
14 røyster
0,3 %
11 røyster
0,3 %
8 røyster
0,2 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 113 røysteføre i Midtbyen.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Midtbyen
Fylkestingsval