Valresultat 2019

Trondheim

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,2 %
9409 røyster
19,7 %
7677 røyster
12,0 %
4667 røyster
11,9 %
4610 røyster
7,7 %
2979 røyster
6,1 %
2353 røyster
5,9 %
2289 røyster
4,7 %
1809 røyster
4,4 %
1708 røyster
1,9 %
725 røyster
0,5 %
195 røyster
0,5 %
177 røyster
0,3 %
112 røyster
0,2 %
97 røyster
0,2 %
67 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval