Valresultat 2019

Trøndelag

Malvik
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,7 %
2356 røyster
17,5 %
1223 røyster
16,2 %
1137 røyster
7,7 %
539 røyster
7,2 %
506 røyster
5,2 %
365 røyster
4,7 %
328 røyster
3,8 %
266 røyster
3,6 %
249 røyster
0,4 %
30 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 31 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Venstre var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Malvik kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Malvik skal fortsatt ha eien­doms­skatt for å gjen­nom­føre inves­te­rin­ger i skole og helse­til­tak.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter i Malvik skal ikke kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Malvik må slå seg sammen med Trond­heim kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bygges en kul­tur­arena knyttet til den nye ung­doms­sko­len på Vik­ham­mer.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Malvik kommune bør bruke mer penger på turstier, sykkel- og gang­veier.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gjen­væ­rende natur og dyrka mark i Malvik må vernes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter i Malvik skal ikke kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Malvik må slå seg sammen med Trond­heim kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bygges en kul­tur­arena knyttet til den nye ung­doms­sko­len på Vik­ham­mer.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Malvik kommune bør bruke mer penger på turstier, sykkel- og gang­veier.

Visste du at ...

Det er  10 608 røysteføre i Malvik.
67 %har røysta
Av alle 7 059 røyster i Malvik var 2 180 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 7 059 røyster i Malvik var
60blanke røyster
I Malvik stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Malvik
Fylkestingsval