Valresultat 2019

Trøndelag

Skaun
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,2 %
1214 røyster
26,3 %
1026 røyster
12,0 %
468 røyster
9,1 %
354 røyster
6,2 %
240 røyster
5,4 %
211 røyster
3,6 %
142 røyster
3,5 %
136 røyster
2,7 %
104 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Skaun kommune. Kristeleg Folkeparti har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skaun skal fortsatt bestå som egen kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Skaun må beholdes som i dag.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skaun skal ha gratis halleie for barn og unge.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eldre­om­sor­gen i Skaun må skjermes for kutt i framtida.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skaun bør innføre kommunal kon­tant­støtte for to-åringer.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Skaun skal fortsatt bestå som egen kommune.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Skaun må beholdes som i dag.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Skaun skal ha gratis halleie for barn og unge.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Det må ikke bygges mer på dyrket mark i Børsa og Buvika.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Eldre­om­sor­gen i Skaun må skjermes for kutt i framtida.

Kristeleg Folkeparti er heilt einig i at:

Skaun bør innføre kommunal kon­tant­støtte for to-åringer.

Visste du at ...

Det er  6 098 røysteføre i Skaun.
65 %har røysta
Av alle 3 921 røyster i Skaun var 918 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 3 921 røyster i Skaun var
26blanke røyster
I Skaun stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Skaun
Fylkestingsval