Valresultat 2019

Trondheim

Ila
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,3 %
367 røyster
18,6 %
352 røyster
15,9 %
301 røyster
14,8 %
280 røyster
11,3 %
214 røyster
6,0 %
114 røyster
5,1 %
96 røyster
3,1 %
59 røyster
2,8 %
53 røyster
1,4 %
26 røyster
1,3 %
25 røyster
0,2 %
3 røyster
0,2 %
3 røyster
0,1 %
2 røyster
0,1 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 955 røysteføre i Ila.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ila
Fylkestingsval