Valresultat 2019

Trondheim

Solbakken
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,7 %
102 røyster
22,3 %
92 røyster
13,3 %
55 røyster
8,2 %
34 røyster
7,7 %
32 røyster
6,8 %
28 røyster
5,3 %
22 røyster
4,1 %
17 røyster
3,1 %
13 røyster
1,7 %
7 røyster
1,5 %
6 røyster
0,7 %
3 røyster
0,2 %
1 røyster
0,2 %
1 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  786 røysteføre i Solbakken.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Solbakken
Fylkestingsval