Valresultat 2019

Trøndelag

Selbu
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,8 %
1084 røyster
25,5 %
534 røyster
13,4 %
281 røyster
7,3 %
153 røyster
2,0 %
41 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høyre og Kristelig Folkeparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Selbu kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Selbu må sørge for faste hele stil­lin­ger innen helse og omsorg.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Selbu må fortsatt jobbe for kom­mune­sam­men­slå­ing.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Fib­er­bånd til alle i Selbu må gjen­nom­fø­res i løpet av de neste fire åra.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Selbu bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå utover andre oppgaver.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Selbu bør være mer liberale med snø­sku­ter­kjø­ring enn i dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Selbu må fortsatt jobbe for kom­mune­sam­men­slå­ing.

Visste du at ...

Det er  3 251 røysteføre i Selbu.
66 %har røysta
Av alle 2 130 røyster i Selbu var 615 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 2 130 røyster i Selbu var
37blanke røyster
I Selbu stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Selbu
Fylkestingsval