Valresultat 2019

Trondheim

Singsaker
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,3 %
227 røyster
15,6 %
158 røyster
15,5 %
157 røyster
13,8 %
140 røyster
11,1 %
113 røyster
8,4 %
85 røyster
4,8 %
49 røyster
4,0 %
41 røyster
2,4 %
24 røyster
0,9 %
9 røyster
0,5 %
5 røyster
0,4 %
4 røyster
0,2 %
2 røyster
0,2 %
2 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 520 røysteføre i Singsaker.
76 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Singsaker
Fylkestingsval