Valresultat 2019

Lillestrøm

Hovinhøgda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,3 %
407 røyster
18,8 %
244 røyster
16,0 %
208 røyster
11,7 %
152 røyster
5,9 %
77 røyster
4,4 %
57 røyster
4,2 %
55 røyster
2,4 %
31 røyster
1,9 %
25 røyster
1,5 %
19 røyster
1,0 %
13 røyster
0,6 %
8 røyster
0,3 %
4 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 881 røysteføre i Hovinhøgda.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hovinhøgda
Fylkestingsval