Valresultat 2019

Lillestrøm

Garderåsen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,1 %
230 røyster
21,0 %
228 røyster
20,9 %
227 røyster
13,7 %
149 røyster
6,2 %
67 røyster
4,8 %
52 røyster
4,1 %
45 røyster
2,3 %
25 røyster
2,1 %
23 røyster
2,0 %
22 røyster
0,8 %
9 røyster
0,6 %
6 røyster
0,5 %
5 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 214 røysteføre i Garderåsen.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Garderåsen
Fylkestingsval