Valresultat 2019

Folkets Røst by og bygdeliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iLillestrøm

Partioppslutning

5,1 %
1991 røyster
29,9 %
11787 røyster
19,6 %
7720 røyster
11,9 %
4700 røyster
10,7 %
4198 røyster
6,4 %
2520 røyster
5,0 %
1957 røyster
2,9 %
1136 røyster
2,6 %
1020 røyster
2,4 %
944 røyster
1,7 %
675 røyster
0,8 %
323 røyster
0,6 %
256 røyster
0,5 %
184 røyster

Kva meiner Folkets Røst by og bygdeliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Folkets Røst by og bygdeliste er heilt einig i at:

Folk på Sørum­sand må få beholde lege­vakta.

Folkets Røst by og bygdeliste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten må avskaf­fes.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti