Valgresultat 2019

Viken

Lillestrøm
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Skedsmo, Fet og Sørum slås sammen og blir til Lillestrøm 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Skedsmo, Fet og Sørum ved forrige valg.

Partioppslutning

29,9 %
11787 stemmer
19,6 %
7720 stemmer
11,9 %
4700 stemmer
10,7 %
4198 stemmer
6,4 %
2520 stemmer
5,1 %
1991 stemmer
5,0 %
1957 stemmer
2,9 %
1136 stemmer
2,6 %
1020 stemmer
2,4 %
944 stemmer
1,7 %
675 stemmer
0,8 %
323 stemmer
0,6 %
256 stemmer
0,5 %
184 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 55 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Miljøpartiet De Grønne.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Lillestrøm kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør bli lov å selge kebab og annen gatemat i Lille­strøm by etter klokken 02:00.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør ikke få mulighet til å kon­kur­rere om å få drive eldre­om­sorg.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­ten må avskaf­fes.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

I Lille­strøm by må for­hol­dene legges bedre til rette for bil­kjø­ring.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lille­strøm bør ta imot så mange flykt­nin­ger (minst) som staten ber om.

Senterpartiet er helt enig i at:

Matjord må ikke brukes til utbyg­ging av boliger eller bedrif­ter i Lille­strøm.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kom­mer­si­elle sel­ska­per bør ikke få mulighet til å kon­kur­rere om å få drive eldre­om­sorg.

Senterpartiet er helt enig i at:

Folk på Sørum­sand må få beholde lege­vakta.

Visste du at ...

Det er  65 984 stemmeberettigede i Lillestrøm.
61 %har stemt
Av alle 39 753 stemmer i Lillestrøm var 10 818 forhåndsstemmer, altså
27 %forhåndsstemmer
Av alle 39 753 stemmer i Lillestrøm var
342blanke stemmer
I Lillestrøm stilte
14lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Lillestrøm
Fylkestingsvalg