Valresultat 2019

Viken

Nes - Akershus
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,4 %
3664 røyster
21,6 %
2300 røyster
12,5 %
1330 røyster
12,2 %
1295 røyster
5,9 %
630 røyster
5,3 %
563 røyster
3,0 %
316 røyster
2,6 %
272 røyster
2,1 %
225 røyster
0,6 %
63 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Framstegspartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nes - Akershus kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Sju etasjer blir for høyt på Årnes.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er fint om elevene i Nes kan få gå på privat ung­doms­kole.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Hus­ei­erne i Nes må få slippe eien­doms­skatt.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Nes.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Matjorda på Årnes må ikke bebygges med boliger eller næring.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Grende­sko­len Framtun må legges ned.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Nes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Matjorda på Årnes må ikke bebygges med boliger eller næring.

Visste du at ...

Det er  17 871 røysteføre i Nes - Akershus.
61 %har røysta
Av alle 10 822 røyster i Nes - Akershus var 2 759 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 10 822 røyster i Nes - Akershus var
164blanke røyster
I Nes - Akershus stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Nes - Akershus
Fylkestingsval