Valresultat 2019

Lillestrøm

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,6 %
3303 røyster
18,5 %
1996 røyster
10,2 %
1103 røyster
9,7 %
1049 røyster
8,2 %
888 røyster
5,8 %
625 røyster
5,0 %
541 røyster
3,2 %
341 røyster
2,6 %
283 røyster
2,5 %
266 røyster
1,9 %
209 røyster
0,9 %
92 røyster
0,6 %
65 røyster
0,2 %
25 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval