Valresultat 2019

Viken

Rælingen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,3 %
3662 røyster
20,8 %
1756 røyster
9,5 %
806 røyster
7,0 %
589 røyster
4,9 %
418 røyster
4,3 %
366 røyster
3,3 %
278 røyster
2,6 %
221 røyster
2,5 %
209 røyster
1,8 %
156 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val16 av 35 plassar
Førre val21 av 35 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Rælingen kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Rælingen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan bli nød­ven­dig å innføreeien­doms­skattboliger i Rælingen for å betale for vel­ferds­go­der.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Rælingen bør ansatte egen kreft­ko­or­di­na­tor.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Rælingen tar imot for mange flykt­nin­ger.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Rælingen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det kan bli nød­ven­dig å innføreeien­doms­skattboliger i Rælingen for å betale for vel­ferds­go­der.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør kunne bygges mange nye boliger i skogene i Rælings­åsen (marka).

Visste du at ...

Det er  13 848 røysteføre i Rælingen.
62 %har røysta
Av alle 8 550 røyster i Rælingen var 2 488 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 8 550 røyster i Rælingen var
89blanke røyster
I Rælingen stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Rælingen
Fylkestingsval