Valresultat 2019

Viken

Gjerdrum
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,0 %
889 røyster
25,8 %
883 røyster
22,6 %
772 røyster
8,7 %
296 røyster
6,7 %
229 røyster
4,3 %
146 røyster
3,0 %
104 røyster
2,9 %
100 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Gjerdrum kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Gjerdrum bør klare å bosette så mange flykt­nin­ger som Staten ber om.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Gjerdrum bør ikke utelukke sam­men­slå­ing med nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Gjerdrum bør klare å bosette så mange flykt­nin­ger som Staten ber om.

Visste du at ...

Det er  5 223 røysteføre i Gjerdrum.
67 %har røysta
Av alle 3 437 røyster i Gjerdrum var 622 røyster, altså
18 %førehandsrøyster
Av alle 3 437 røyster i Gjerdrum var
18blanke røyster
I Gjerdrum stilte
8lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gjerdrum
Fylkestingsval