Valresultat 2019

Lillestrøm

Sørum
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,3 %
256 røyster
19,2 %
148 røyster
15,5 %
119 røyster
14,0 %
108 røyster
4,6 %
35 røyster
3,9 %
30 røyster
3,5 %
27 røyster
1,4 %
11 røyster
1,3 %
10 røyster
1,3 %
10 røyster
0,7 %
5 røyster
0,7 %
5 røyster
0,5 %
4 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 529 røysteføre i Sørum.
63 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Sørum
Fylkestingsval