Valresultat 2019

Viken

Modum
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,7 %
2721 røyster
21,5 %
1474 røyster
13,2 %
908 røyster
10,5 %
721 røyster
4,1 %
280 røyster
3,1 %
212 røyster
2,7 %
186 røyster
2,4 %
167 røyster
1,8 %
124 røyster
0,9 %
60 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 35 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Modum kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Utbyg­ging av Viker­sund Nord må stanses.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Modum og Øvre Eiker må slå seg sammen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Indu­stri­ut­vik­ling på Skreds­vik­moen må begren­ses sterkt.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Ja til spredt bolig­byg­ging i Modum.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Modum og Øvre Eiker må slå seg sammen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Indu­stri­ut­vik­ling på Skreds­vik­moen må begren­ses sterkt.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ja til spredt bolig­byg­ging i Modum.

Visste du at ...

Det er  11 253 røysteføre i Modum.
62 %har røysta
Av alle 6 939 røyster i Modum var 1 907 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 6 939 røyster i Modum var
86blanke røyster
I Modum stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Modum
Fylkestingsval