Hopp til innhold

Cappelens manglende svar kan hindre full strafferabatt

OSLO TINGRETT (NRK): Gjermund Cappelen vil ikke snakke om flere personer i hasjnettverket. Det kan påvirke hvor mye strafferabatt 50-åringen får.

Gjermund Cappelen i rettssaken i Oslo tingrett

SELEKTIV: Narkosmugleren Gjermund Cappelen er selektiv når det gjelder hva han vil forklare seg om i retten.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

  • Erkjenner storstilt hasjsmugling
  • Vil ikke snakke om alle i nettverket
  • Tilståelsens betydning avgjørende
  • Avhenger av Jensen-utfall
  • Kan ikke love strafferabatt

Narkosmugleren Gjermund Cappelen, som har papirer fra Asker og Bærum tingrett på sin manglende troverdighet, har forklart seg i Oslo tingrett siden 31. januar. Cappelen håper på en betydelig strafferabatt ved å fortelle om sin egen og Jensens rolle knyttet til innførsler av flere tonn hasj over en årrekke.

Cappelen har forklart hvordan han allerede i de første avhørene med politiet forsøkte forhandle seg fram til mindre, eller ingen straff, ved å samarbeide med politiet.

Men om Cappelen skal få maks strafferabatt, må narkosmugleren komme med en «uforbeholden tilståelse».

Erkjenner hasjsmugling

Det er tidligere kjent at Cappelen har erkjente smugling av mer hasj enn det politiet har funnet bevist og lagt til grunn i tiltalen. Selv om Cappelen har snakket villig om Jensen rolle, er det også flere spørsmål Cappelen ikke har kunnet – eller villet – svare på i retten.

Morten Holmboe

EKSPERT PÅ STRAFFUTMÅLING: Morten Holmboe er førsteamansuensis på Politihøgskolen.

Foto: Jon Strype

– Straffeloven gir hjemmel for å redusere straffen ved tilståelse, men hvor mye avhenger av når tilståelsen kommer og hvor viktig den er i etterforskningen, sier Morten Holmboe, førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Holmboe, som har skrevet doktoravhandling om norsk straffutmåling, presiserer at han uttaler seg generelt, og ikke om den pågående straffesaken.

Tilståelsesrabatt er regulert i straffelovens paragraf 78 og 80.

– Tilståelsesrabatt gis for eget forhold. Men loven åpner også for å sette ned straffen for den som «i vesentlig grad har bidratt til oppklaring av andre lovbrudd». Det gjelder både når man oppgir hva andre i samme sak har gjort, og når man forteller om andre lovbrudd enn det man selv er mistenkt for, sier Holmboe.

«Husker ikke» kontakt med sin «høyre hånd»

En av dem Cappelen som regel ikke vil svare på spørsmål om, er en tidligere brusselger i 60-årene i nettverket. Mannen ble dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen for oppbevaring og salg av over ett tonn hasj i saken mot Cappelens nettverk i Asker og Bærum tingrett i 2015.

I dommen beskrives mannen som Cappelens «mest betrodde mann» i nettverket. Torsdag i forrige uke fikk Cappelen spørsmål om et møte han skal ha hatt med 64-åringen 30. juli 2011. Cappelen svarte da som han har gjort flere ganger tidligere i saken.

– Altså, det husker jeg egentlig ikke.

Dommer Kim Heger har beskrevet Cappelens svar som «gammel-venn-modus».

Cappelen sa i de første samtalene med politiet at han ikke ville snakke om nordmenn i sitt nettverk. Utover i forhandlingene har det imidlertid blitt klart at dette også gjelder en danske, bosatt i Nederland, som Cappelen har hatt mye kontakt med.

Cappelen har gjentatte ganger sagt at han ikke ønsker å forklare seg inngående om «dansken», som skal ha vært en del av Cappelens leverandørledd.

– Jeg kan ikke si navnet, nei. Jeg frykter represalier. Han kan bli satt i fengsel, og jeg kan bli tatt knekken på, sa Cappelen om mannen i retten onsdag.

Vil ikke svare om hasjkunder

Dommer Heger spurte også om to personer som ifølge påtalemyndigheten har vært kunder av Cappelen. De to er ikke tiltalt i saken. Cappelen selv ville ikke gå i detalj om kundene.

– Det er gamle venner av meg, var alt Cappelen ville si.

– Hvorfor snakker vi om dem? Er de kunder? lurte dommer Kim Heger.

– Jeg snakker ikke noe mer om dem, svarte Cappelen, noe som fikk aktor Lars Erik Alfheim til å gripe inn.

– Det har han svart på, i alle fall delvis. Vi mener disse har en rekke aktiviteter, og det er salg som pågår. Vi vil vise at han har en omfattende virksomhet gående.

En tredel strafferabatt

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict De Vibe ønsker ikke å forhåndsprosedere eventuell straffeutmåling på det nåværende tidspunkt. Han påpeker imidlertid at det er det Cappelen er tiltalt for i Oslo tingrett, altså innførsel av nærmere 17 tonn hasj, som er det viktigste.

Cappelen ble kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj i Asker og Bærum tingrett i 2015. Etter at Oslo tingrett har avsagt sin dom, skal Asker og Bærum avsi en samlestraff i saken til høsten. De Vibe påpeker at det her er innførselssaken som vil veie tyngst.

I et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2007 heter det at en straffereduksjon på en tredel er korrekt om det dreier seg om saker der tilståelsen kan tillegges betydelig vekt. Samtidig finnes det eksempler på store narkotikasaker på 2000-tallet der rabatten for tilståelse har vært opptil 40 prosent, skriver Aftenposten.

– I forarbeidene til straffeloven er det anslått at 15–30 prosent er et rimelig normalnivå. Hvis man legger alle kortene på bordet, og det hadde vært vanskelig eller tidkrevende å få vedkommende dømt uten tilståelsen, kan man få inntil cirka 1/3 reduksjon. Men dersom politiet allerede har sikre bevis, og den siktede bare tilstår når personen blir konfrontert med bevisene, så vil ikke rabatten bli så stor, sier Holmboe.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden har tidligere reagert på det han mener er en lovstridig særordning, satt opp for at Cappelen skal kunne snakke seg ned i straff. Han ønsker imidlertid ikke å kommentere spørsmålet om tilståelsesrabatt på det nåværende tidspunkt.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ser på hverandre på første dag i retten

FØRSTE MØTE I RETTEN: Eirik Jensen (t.h.) og Gjermund Cappelen veksler blikk på tiltalebenken i Oslo tingrett den første rettsdagen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen-utfall kan avgjøre

Cappelen er tiltalt både for smugling av nær 17 tonn hasj og for grov korrupsjon. Han er tiltalt for å ha gitt Jensen penger og andre økonomiske fordeler til en samlet verdi av minst 2.100.000 kroner.

En eventuell strafferabatt er dermed knyttet til utfallet av saken mot Eirik Jensen.

Hvis Jensen ikke blir dømt, blir det også umulig å gi strafferabatt for opplysningene han har gitt om Jensen. Med andre ord: Cappelen vil få mer avslag om Eirik Jensen blir dømt

I sin ytterste konsekvens ville det bli sett på som en straffbar falsk anklage, dersom man hadde funnet det bevist at Jensen helt sikkert ikke har gjort dette.

Kan ikke binde retten

Når retten avsier en dom, skal den angi hvor stor betydning tilståelsen har hatt for straffutmålingen.

– Påtalemyndigheten kan ikke binde retten. Den kan ikke love noen strafferabatt. Retten avgjør etter en totalvurdering hva som er riktig straff og kan idømme strengere straff enn påtalemyndigheten påstår. Dette er foreslått endret i forslaget til ny straffeprosesslov som nå er på høring. Etter forslaget skal påtalemyndigheten kunne inngå avtale med den mistenkte om straffpåstanden, og retten skal bare kunne idømme strengere straff når det fremstår som klart at reaksjonsfastsettelsen ellers vil bli feil, sier Holmboe.

Dette har skjedd: Jensen-saken dag for dag

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ