Hopp til innhold

Elden: Jensen og Cappelen har hatt en «tjommivirksomhet»

OSLO TINGRETT (NRK): John Christian Elden mener Eirik Jensen har vært mer opptatt av å sikre kildene sine, enn å følge regelverket for informantbehandling. Forsvareren hevder også påtalemyndigheten kan ha begått en alvorlig feil i saken.

Aktor Lars Erik Alfheim avbryter Elden. - Hvis du skal gjennom alle bemerkningene dine, blir det ganske slitsomt å høre på.

SMÅKRANGLING: John Christian Elden kom med en syrlig bemerkning da statsadvokat Lars Erik Alfheim ba om et Elden knyttet færre kommentarer til sin innledning.

Etter omfattende innledningsforedrag fra Oslo statsadvokatembeter og Spesialenheten for politisaker, fikk forsvarerne komme med sine kommentarer tirsdag formiddag.

Ikke uventet hadde korrupsjonstiltalte Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, mye på hjertet når det gjelder saken mot hans klient. Jensen nekter straffskyld og mener all kontakten han har hatt med Gjermund Cappelen siden 1993 dreier seg om politiarbeid.

John Christian Elden om essensen av de viktigste merknadene til spesialenhetens innledningsforedrag

VIKTIG MED OFFENTLIGHET: John Christian Elden mener det er viktig at Jensens forklaring blir offentlig kjent.

– Vår grunnleggende påstand er at kontakten fra 1993 til 20. desember 2013 har bakgrunn i det man kaller kildeopplysninger, informantbehandling, og så videre, sier Elden.

– Er Jensen «Purk eller skurk»?

Før Eldens kommentarer fortalte assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, om bevisene hun legger til grunn for korrupsjonstiltalen. Kleppe sa også at det tidlig i etterforskningen ble klart at Jensen ikke har fulgt instruksene for informantbehandling.

Dette var en av få ting motpartens innledningsforedrag Elden faktisk var enig i.

– Det har vært en form for tjommivirksomhet, eller kameratvirksomhet, i den sammenheng. Vi vil ikke bestride at han ikke har vært den beste på papirarbeid, han har vært mer opptatt av å beskytte kildene sine, sier Elden.

Den erfarne forsvarsadvokaten advarte også retten mot forhåndsdømming av Jensen. Den pensjonerte polititoppen har sagt til NRK at det er skrevet mer enn 3000 artikler om sin egen sak, og at belastningen knyttet til dette har vært enorm.

– Et spørsmål som har dukket opp i denne saken er medieskapt, om hvorvidt Jensen er en «Purk eller skurk?», sier Elden, og viser til NRKs podkast om saken.

– Det er en god symbolikk, fordi man har en politimann med lang erfaring, og fordi han utsettes for beskyldninger fra en som er på den andre siden av systemet. Det er ikke uvanlig, men det ender sjelden med tiltale mot politimannen, sier Elden.

Dom: Cappelens forklaring har liten selvstendig verdi

Elden legger ikke skjul på at han mener Cappelens troverdighet i beste fall er svært tvilsom. Han viste i den forbindelse blant annet til dommen fra Asker og Bærum tingrett fra november 2015.

Her ble Cappelen og flere andre i hans narkotikanettverk kjent skyldige i oppbevaring og salg av store mengder hasj. I dommen heter det blant annet at retten legger Cappelens forklaring til grunn når det gjelder Cappelens egen befatning med stoffet.

«Utover dette er hans forklaring klargjørende på enkelte punkter, men har liten selvstendig bevisverdi. Retten legger derfor ingen vekt på Cappelens forklaring når han nærmest frifinner medtiltalte eller når han forklarer seg sammenfallende med medtiltalte om hvilket kvantum den enkelte har kjøpt».

Elden: – Har ikke hjemme i loven

Elden mener videre at den aktuelle dommen fra Asker og Bærum tingrett kan inneholde en alvorlig feil. Dette fordi påtalemyndigheten har bedt om – og fått medhold i – å vente med å utmåle straff mot Cappelen, til etter at saken i Oslo tingrett er avsluttet.

– Man har valgt en fremgangsmåte som ikke har hjemmel i loven, sier Elden.

Også rettens administrator, tingrettsdommer Kim Heger, virket overrasket over løsningen.

– Oslo tingrett kan ikke fastsette straff i en Asker – og Bærum – sak, sier Heger i retten.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har tidligere sagt til NRK at han mener oppdelingen er uproblematisk.

– Vi får en utsatt straffutmålingsbehandling der, uten at det er noen dramatikk i det. Jeg ønsker å presisere at jeg synes det er i overkant spekulativt å si at det er laget noen avtaler av den grunn, sa Alfheim i forkant av rettssaken.

Før Elden kom Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe med sine kommentarer til innledningsforedragene. De Vibe sa blant annet han mener Cappelen har tjent rundt 85 millioner kroner på narkotikavirksomheten sin opp gjennom årene.

Dette er langt, langt mindre enn påtalemyndighetens anslag.

Advokat Arild Holden om sikkerheten til Jensen under rettssaken.

VIDEO: Forsvarer Arild Holden sier han ikke er bekymret for Eirik Jensens sikkerhet. Mandag skal en dobbeltdrapsdømt mann ha forsøkt å oppsøke rettslokalet.

AKTUELT NÅ