Hopp til innhold
Helseplattformen
Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Helseplattformen

Oppsummert

Helseplattforma er ei felles journalløysing og ei løysing for samhandling mellom helsetenestene i Midt-Noreg. Det er Midt-Noreg sitt svar på utfordringa om at kvar pasient skal ha berre éin helsejournal å forhalde seg til.

 • Statsforvalteren vil ha mer info om Helseplattformen

  Statsforvalteren har nå bedt Trondheim kommune redegjøre for hvordan de jobber for å sikre effektiv feilretting i Helseplattformen. Statsforvalteren vil også vite om kommunen selv mener pasientsikkerheten på legevakten er ivaretatt. Bakgrunnen er flere bekymringsmeldinger fra legevakta angående systemfeil i journalsystemet, blant annet pasienter som faller ut av lister og journalopplysninger som ikke kommer frem til mottaker.

 • Utsetter Helseplattformen et halvt år

  Kristiansund kommune utsetter innføringa av Helseplattformen med et halvt år til høsten 2023, skriver Tidens Krav. Årsaken er at styret i Helse Midt Norge har vedtatt å forskyve hele innføringsplanen. Kommunalråd Siv Iren Stormo Andersson i Kristiansund kommune sier dette vil føre til noen ekstrakostnader. – Fordelen er at vi får et ekstra halvår til å gjøre gode forberedelser, sier hun.

 • Sa ja til Helseplattformen i Kristiansund

  Bystyret i Kristiansund sa torsdag ja til å bli med i den store helseplattformen fra neste vår. Helseplattformen er et felles system for elektronisk pasientjournal og administrasjonen for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

  Helseplattformen, opplæring på St. Olav
  Foto: Bent Lindsetmo / NRK
 • Har utsett signeringa av Helseplattforma

  Fem kommunar i Møre og Romsdal har utsett signeringa av Helseplattforma. Årsaka er uvisse om tidsplanen for innføringa etter at St.Olavs hospital har sett det felles journalsystemet på vent. Både Helseplattforma og Helse Midt-Norge vurderer no kva betydning dette får for både andre helseføretak og kommunane.

 • Signerer tenesteavtale

  I morgon skal fem kommunar i Romsdal signere avtalen som gjer at dei kan ta i bruk det nye systemet Helseplattforma.

  Dei fem kommunane er Molde, Aukra, Hustadvika, Vestnes og Rauma. Dei første i Møre og Romsdal skal etter planen ta i bruk Helseplattforma om eitt år.

  Trondheim blir første kommunen i Midt-Noreg som tek systemet i bruk. Dette skjer 7. mai i år.

  St. Olavs hospital har utsett innføringa til i haust på grunn av feil og manglar ved systemet.