Hopp til innhold
St. Olavs hospoital, oppslag om problemer på grunn av innføring av Helseplattformen
Foto: Jøte Toftaker

Helseplattformen

Oppsummert

Regningen for datasystemet Helseplattformen i Helse Midt-Norge kan passere 5 milliarder. Det skulle koste 3,7 milliarder. Sykehusansatte og fastleger klager over feil, merarbeid og svekket pasientsikkerhet.

 • Nye feil i Helseplattforma

  St. Olavs hospital har varsla Statens helsetilsyn om ein ny feil i Helseplattforma.

  Mellom 40 og 50 tilvisingar til bildediagnostikk hamna hos blant anna barneavdelinga og gynekologisk avdeling.

  Sjukehusdirektør Grethe Aasved seier til Adresseavisen at den nye feilen ikkje har ført til pasientskadar.

  Det er ti månader sidan sjukehuset innførte det nye journalsystemet Helseplattforma.

 • – Rekk ikkje å rette alle feil

  Konserntillitsvald i Helse Midt-Noreg, Lindy Jarosch von Schweder trur ikkje alle feil i Helseplattforma blir fjerna - før journalsystemet skal takast i bruk av sjukehusa i Møre og Romsdal neste år.

  I dag skal styret i Helse Møre og Romsdal få ei orientering om korleis situasjonen er - med tanke på at sjukehusa her i fylket skal ta i bruk systemet til våren.

  Jarosch von Scweder fryktar at organisasjonen som utviklar Helseplattforma ikkje har kapasitet til å utbetre alt som står på lista over kjende feil.

  Lindy Jarosh-von Schweder, lege
  Foto: Kari Sørbø / nrk
 • – Kan innebære en risiko

  Om vel sju måneder blir Helseplattforma innført ved de fire sykehusene i Møre og Romsdal.

  Pasientjournalsystemet har fått flengende kritikk etter at det ble innført på St Olavs Hosptial for nesten et år siden.

  Fungerende sykehusdirektør Heidi Nilsen legger ikke skjul på at innføringa også innebærer en betydelig risiko i Helse Møre og Romsdal.

  Styret blir orientert om forberedelser og opplæring på styremøtet neste uke.

  Heidi Nilsen - administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Ny rapport om Helseplattformen: Kan skje alvorlige feil

  Pasientinformasjon kan glippe, pasienter kan utebli fra timen sin, medisiner kan forsvinne for hjemmesykepleieren og arbeidsflyten forverres.

  Det går frem i en ny rapport om Helseplattformen som ble lagt frem i et styremøte i selskapet, skriver Adresseavisen. Rapporten kommer på bakgrunn av at
  styret i Helseplattformen i mars vedtom å gjennomføre en ekstern revisjon av datasystemet. I rapporten legges også frem 25 anbefalinger til hva som bør gjøres, blant annet å øke brukervennlighetenfor de ansatte og for pasienter.

 • Risikoen for pasientene er blitt høyere

  Helsetilsynet mener at løsningen som skulle gi lavere pasientrisiko, har ført til det motsatte: Risikoen for pasientene er blitt høyere.

  Målet med det som etter hvert har blitt et omstridt milliardprosjekt var at bedre flyt av pasient- og journalopplysninger skulle styrke pasientsikkerheten. I stedet har det motsatte skjedd, ifølge Helsetilsynet, skriver Aftenposten.

  Det er et drøyt år siden Helseplattformen først ble tatt i bruk i Midt-Norge.

  I styredokumenter fra Helse Midt-Norge kommer det fram at Helsetilsynet i sommer sendte en ny vurdering om situasjonen til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Her kommer det fram at tilsynet vurderer «at den totale endringsprosessen i Midt-Norge i forbindelse med innføringen av Helseplattformen fortsatt innebærer økt risiko for pasientene.»

  Helsetilsynet varsler at de vil følge innføringen videre, og at de vil kalle inn de involverte til et statusmøte i september/oktober. (NTB)