Valresultat 2019

Nordland

Røst
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

54,5 %
183 røyster
37,8 %
127 røyster
7,7 %
26 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 11 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sentrumslista var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Røst Samarbeidsliste.

Kva meiner partia?

Røst Samarbeidsliste har flest røyster og aukar mest i Røst kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Røst Samarbeidsliste er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten må opp­rett­hol­des i Røst kommune også i neste fire­års­pe­riode.

Røst Samarbeidsliste er heilt ueinig i at:

Røst må vurdere kom­mune­sam­men­slå­ing med Bodø i neste fire­års­pe­riode.

Røst Samarbeidsliste er heilt ueinig i at:

Røst må være for­be­redt på økt turisme, og kommunen må vurdere turist­skatt.

Røst Samarbeidsliste er heilt einig i at:

Oppdrett kan gi nye arbeids­plas­ser, og det må til­rette­leg­ges for oppdrett.

Røst Samarbeidsliste er heilt einig i at:

Det må bli varig vern mot utvin­ning av olje og gass utenfor Lofoten, Ves­ter­ålen og Senja.

Visste du at ...

Det er  431 røysteføre i Røst.
80 %har røysta
Av alle 343 røyster i Røst var 180 røyster, altså
52 %førehandsrøyster
Av alle 343 røyster i Røst var
7blanke røyster
I Røst stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Røst
Fylkestingsval