Valgresultat 2019

Nordland

Bodø
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

27,3 %
6922 stemmer
25,7 %
6513 stemmer
11,3 %
2868 stemmer
9,9 %
2517 stemmer
8,0 %
2014 stemmer
6,0 %
1512 stemmer
5,0 %
1258 stemmer
4,3 %
1083 stemmer
2,0 %
497 stemmer
0,3 %
79 stemmer
0,2 %
46 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 39 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Bodø kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må innføregratisskolemat.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må tilby flere hel­tids­stil­lin­ger og redusere ufri­vil­lig del­tids­ar­beid.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Bodø kommune må legge til rette for bruk av private aktører i helse- og omsorgs­tje­nes­ten.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må rea­li­sere planene om etab­le­ring av Bodø Kul­tur­park i Bodø­sjøen-området.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Bodø kommune må si nei til å bruke opp mot 90 mill. kr. på vei til det nye hotellet på Røn­vik­fjel­let.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må innføregratisskolemat.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bodø må slå seg sammen med de andre kom­mu­nene i Salten-regionen til en ny stor­kom­mune.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må tilby flere hel­tids­stil­lin­ger og redusere ufri­vil­lig del­tids­ar­beid.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bodø kommune må sørge for at sentrum i Bodø blir bilfritt, og at all bil­par­ke­ring må bort fra sen­trums­ga­tene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Bodø kommune må rea­li­sere planene om etab­le­ring av Bodø Kul­tur­park i Bodø­sjøen-området.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Bodø kommune må si nei til å bruke opp mot 90 mill. kr. på vei til det nye hotellet på Røn­vik­fjel­let.

Visste du at ...

Det er  40 921 stemmeberettigede i Bodø.
63 %har stemt
Av alle 25 525 stemmer i Bodø var 8 385 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 25 525 stemmer i Bodø var
216blanke stemmer
I Bodø stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Bodø
Fylkestingsvalg