Valresultat 2019

Bodø

Saltvern
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,7 %
967 røyster
26,6 %
963 røyster
10,7 %
388 røyster
9,5 %
344 røyster
8,3 %
299 røyster
5,9 %
212 røyster
5,1 %
186 røyster
4,7 %
171 røyster
1,9 %
67 røyster
0,3 %
11 røyster
0,3 %
11 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  8 586 røysteføre i Saltvern.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Saltvern
Fylkestingsval