Valresultat 2019

Bodø

Mørkved
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,3 %
1299 røyster
25,2 %
1158 røyster
10,6 %
489 røyster
10,4 %
478 røyster
7,4 %
342 røyster
6,8 %
312 røyster
4,7 %
218 røyster
4,3 %
198 røyster
1,8 %
82 røyster
0,2 %
10 røyster
0,2 %
7 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  11 132 røysteføre i Mørkved.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Mørkved
Fylkestingsval