Valresultat 2019

Bodø

Nordsia
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

26,2 %
295 røyster
23,6 %
266 røyster
19,2 %
216 røyster
10,0 %
113 røyster
6,2 %
70 røyster
4,6 %
52 røyster
4,5 %
51 røyster
3,5 %
39 røyster
1,5 %
17 røyster
0,4 %
5 røyster
0,1 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 543 røysteføre i Nordsia.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Nordsia
Fylkestingsval