Valresultat 2019

Nordland

Gildeskål
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

24,2 %
253 røyster
23,3 %
243 røyster
19,3 %
202 røyster
16,1 %
168 røyster
11,0 %
115 røyster
6,1 %
64 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Gildeskållista har flest røyster og aukar mest i Gildeskål kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Gildeskållista er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Gilde­skål må redu­se­res.

Gildeskållista er heilt ueinig i at:

Gilde­skål kommune må slå seg sammen med Bodø kommune.

Gildeskållista er heilt einig i at:

Gilde­skål kommune må si nei til planene om fiske­opp­drett på Fleinvær.

Gildeskållista er heilt ueinig i at:

Gilde­skål må innføreturist­skatt.

Visste du at ...

Det er  1 592 røysteføre i Gildeskål.
67 %har røysta
Av alle 1 054 røyster i Gildeskål var 295 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 054 røyster i Gildeskål var
9blanke røyster
I Gildeskål stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Gildeskål
Fylkestingsval