Valresultat 2019

Nordland

Beiarn
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

57,1 %
343 røyster
23,3 %
140 røyster
19,6 %
118 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Beiarn kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Beiarn kommune må gjen­inn­føreeien­doms­skattprivateboliger og fri­tids­ei­en­dom­mer.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Beiarn må slå seg sammen med Bodø kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Beiarn kommune må medvirke til at Beia­relva må utstyres med ny lakse­trapp.

Visste du at ...

Det er  874 røysteføre i Beiarn.
70 %har røysta
Av alle 610 røyster i Beiarn var 167 røyster, altså
27 %førehandsrøyster
Av alle 610 røyster i Beiarn var
9blanke røyster
I Beiarn stilte
3lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Beiarn
Fylkestingsval