Valresultat 2019

Bodø

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,6 %
2298 røyster
27,2 %
2264 røyster
9,7 %
806 røyster
8,9 %
741 røyster
8,1 %
675 røyster
6,6 %
554 røyster
5,6 %
467 røyster
3,7 %
307 røyster
2,2 %
187 røyster
0,3 %
25 røyster
0,2 %
14 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval