Hopp til innhold

Polititopper og kriminelle i vitneboksen: Slik blir rettssaken mot Eirik Jensen

Over 150 personer, blant dem flere domfelte personer og politiansatte, er innkalt for å vitne når den seks måneder lange rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen starter i januar. Cappelens helsetilstand i avhør med Spesialenheten kan bli et viktig tema i saken.

I løpet av to tiår gikk Eirik Jensen fra å forsøke å styrte Oslos underverden gjennom sin lederrolle i politiet til å selv bli mistenkt i det samme kriminelle nettverket.

SE VIDEO: Dette er saken mot Eirik Jensen.

Hør podkasten:

Mandag 9. januar begynner det som etter alt å dømme blir en av de mest omtalte rettssakene i 2017.

Den suspenderte polititoppen Eirik Jensen (59) står tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til å ha smuglet store mengder hasj inn til Norge. På tiltalebenken sitter også bærumsmannen Gjermund Cappelen (50), som navnga Jensen som sin medhjelper i avhør etter å ha blitt pågrepet i desember 2013.

Rettssal 250 i Oslo tingrett

Rettssal 250 i Oslo tingrett ble bygget om i forbindelse med 22. juli-saken.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Maratonrettssaken i Oslo tingrett kommer til å vare i drøyt fem måneder i rettssal 250 – også kalt «Breivik-salen», og avsluttes først i juni. Innen den tid skal over 150 vitner, i tillegg til de tiltalte avgi forklaring.

Polititopper i vitneboksen

De første dagene av rettssaken vil gå med til innledning fra statsadvokat Lars Erik Alfheim. Deretter får Spesialenheten for politisaker ordet, før forsvarerne skal komme med sine bemerkninger.

Assisterende sjef for Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, har tidligere beskrevet tiltalen mot Jensen som alvorlig.

– I tiltalen heter det at Jensen har hjulpet Cappelen med narkotikainnførselen, blant annet ved å varsle om forhold som kan være av betydning for virksomheten, og slik gjøre at den ikke blir avslørt, sier Kleppe til NRK.

– I tiltalen er korrupsjonshandlingen beskrevet som at han over flere år har mottatt økonomiske fordeler av Cappelen.

For å belyse saken mot Jensen har Kleppe stevnet en rekke vitner med bakgrunn fra politiet. Blant disse er visepolitimester i Oslo politidistrikt Sveinung Sponheim, andre ansatte i Oslo politidistrikt, samt etterforskere fra Spesialenheten og Økokrim.

Einar Aas i Org-krim

Einar Aas, leder for Org. krim. i Oslo-politiet har ikke ønsket å kommentere Jensen-saken før forhandlingene i retten.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Einar Aas, leder for avdelingen for organisert kriminalitet, har jobbet med Jensen over flere år og er også innkalt for å vitne. Det er tidligere kjent at Aas var sentral da Jensen i 2013 havnet i en arbeidskonflikt med ledelsen i politidistriktet.

I tillegg skal ekspertise fra Kripos forklare seg om politiets behandling av informanter, et tema som vil bli behandlet over flere dager.

Jensen forklarer seg i åtte dager

Først på rettssakens tredje dag er det klart for Eirik Jensens forklaring, som etter planen skal gå over åtte dager.

Ifølge Jensens forsvarer John Christian Elden ser den suspenderte polititoppen fram til å imøtegå beskyldningene mot ham i retten.

John Christian Elden, hovedforsvarer for Ubaydullah Hussain i saken mot Hussain og en 19 år gammel mann, i Oslo tingrett, tirsdag.

Den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden er en sentral brikke i teamet rundt Eirik Jensen.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jensen har intet han har dårlig samvittighet for i denne saken, og er ved godt mot og klar til sitt livs kamp, skriver Elden i en e-post.

Elden ønsker ikke å gå i detalj på hvilke vitner som er innkalt fra Jensen-forsvarets side, fordi dette henger sammen med bevisførselen i retten.

Men etter det NRK kjenner til kommer deler av strategien fra Jensens hold til å dreie seg om Cappelens psykiske og fysiske tilstand i perioden han ble avhørt av Spesialenheten, og om han i den forbindelse har inngått avtaler med politiet.

Jensen selv har hevdet at Cappelen har fått spesialbehandling, noe Cappelens forsvarere benekter.

– Antydet at han var nedkjørt på dop

Det er tidligere omtalt at Gjermund Cappelen i perioder har hatt et omfattende rusproblem. Cappelens forsvarer Benedict de Vibe uttalte til Budstikka i august at hans klient i perioder har brukt «metadon som egenmedisinering».

Benedict de Vibe

Benedict de Vibe, som representerer Gjermund Cappelen, tror uansett utfall at deler av rettssaken må gå for lukkede dører.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

De Vibe sier til NRK at han kun kommer til å innkalle «to eller tre» vitner før rettssaken i januar. Disse skal hovedsakelig gi opplysninger om Cappelens helsetilstand i perioden han ble avhørt av Spesialenheten. Blant disse er fengselslegen ved Ila fengsel, der Cappelen sitter.

– Dette blir egentlig bare et tema på grunn av spørsmål som er stilt rundt dette av andre. Da er det godt å ha litt førstehåndskunnskap fra dem som best og riktigst kan si noe om det.

– Kommer Cappelens helse til å bli et viktig tema?

– Det gjelder at det muligens blir antydet at han var nedkjørt på dop, og ute av stand til å si noe som helst da han traff politiet og Spesialenheten. Det mener vi overhodet ikke er riktig, sier de Vibe.

Cappelen bekymret for sikkerhet

Etter Eirik Jensens forklaring er det Cappelens tur til å fortelle om sitt virke som narkotikaimportør og forholdet til Jensen. 59-åringens forsvarer Benedict de Vibe har støttet en begjæring fra Spesialenheten for politisaker om at begge de tiltalte skal forklare seg for lukkede dører, uten presse til stede.

Guro Glærum Kleppe

Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe fører saken for Spesialenheten.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Dette har imidlertid blitt avvist av både tingretten og lagmannsretten, til tross for at Spesialenheten har vist til bekymringer knyttet til sikkerheten til Cappelen og hans familie.

Forsvarer de Vibe forklarer at dette henger sammen med faren for at navn på kriminelle kan komme frem når forholdet mellom Jensen og Cappelen blir belyst.

– Hvis det navngis, korrekt eller ikke, og her mener vi at vi står ovenfor begge deler, så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte.

– Det tror jeg også motparten – i den grad man skal si motpart – er meget vel klar over. Men jeg tror uansett vi skal finne en grei måte å gjøre dette på, sier de Vibe.

Forsvarer Elden er imidlertid tydelig på at han mener de tiltaltes forklaringer bør gå for åpne dører.

– I en så alvorlig sak der en betrodd politimann beskyldes for å være superkriminell, er det viktig for han at rettergangen er offentlig. Han har intet å skjule, og vil ikke ha spekulasjoner i ettertid når han blir frifunnet. Cappelen skal ikke få fremsette påstander i dølgsmål som ikke tåler dagens lys.

Gjermund Cappelen i Ila fengsel

Gjermund Cappelen blir sittende mange år i fengsel etter å ha erkjent omfattende narkotikahandel.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Spekulativt

Lars Erik Alfheim

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har ansvaret for den delen av tiltalen som gjelder Cappelens innførsel.

Foto: Petter Olden / NRK

Det er Spesialenheten for politisaker som er ansvarlige for tiltalen mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen, samt den delen av tiltalen mot Gjermund Cappelen som gjelder korrupsjon.

Oslo statsadvokatembeter, ved statsadvokat Lars Erik Alfheim, fører saken mot Cappelen som gjelder innførsel av opp mot 17 tonn hasj helt tilbake til 1993 eller 1994.

Cappelen er allerede kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, sammen med seks andre i narkonettverket. Denne dommen har han allerede godtatt, men straffen utmåles først når saken i tingretten er avsluttet.

– Vi får en utsatt straffutmålingsbehandling der, uten at det er noen dramatikk i det. Jeg ønsker å presisere at jeg synes det er i overkant spekulativt å si at det er laget noen avtaler av den grunn, sier Alfheim til NRK.

Gjermund Cappelen

ANGRENDE: Cappelen fremsto som en angrende synder da han møtte i Asker og Bærum tingrett i september 2015.

Cappelens nettverk i vitneboksen

Ankesaken for de øvrige i nettverket skal opp i Borgarting lagmannsrett på nyåret.

Dette blir en kompliserende faktor for rettssaken i Oslo tingrett, da flere av de involverte i Cappelens narkotikanettverk er stevnet som vitner i tingretten, etter det NRK får opplyst.

Statsadvokat Alfheim ønsker ikke å bekrefte hvem han har på vitnelista, men slår fast at sakene mot Jensen og Cappelen henger tett sammen.

– I og med at det ligger en medvirkningstiltalte mot Eirik Jensen, så er det klart at de to sakene henger nøye sammen. Det er også derfor de er forent, slik at man kan få en bevisførsel som dekker begge tiltalene.

I tiltalen heter det blant annet at Jensen ga Cappelen hjelp med smuglingen ved å sende tekstmeldinger og e-post om politiet og Tollvesenets ressurssituasjon. En av meldingene skal ha gått på at «kontoret er tynt bemannet».

Tekstmeldinger er helt åpenbart en del av saken. Men alle straffesaker, også denne, inneholder, en rekke forskjellige typer bevis. Det gjelder både SMS-er og vitneforklaringer, de tiltaltes forklaringer, bilder, rapporter, undersøkelser som er gjort og beslag, sier Alfheim til NRK.

Flytårnet på Fornebu

I flere år styrte Gjermund Cappelen sitt narkonettverk fra flytårnet på den gamle flyplassen på Fornebu.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Narkotikaregnskap

En vesentlig del av bevisførselen i tingretten vil dreie seg om økonomi og inntjening fra narkotikainnførselen. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om inndragning av over 800 millioner kroner fra Cappelen.

En oversikt over pengene som strømmet inn og ut i forbindelse med Cappelens narkotikavirksomhet ble loggført i et omfattende regnskap. På spørsmål om det kommer til å bli brukt mye tid på økonomi, svarer Alfheim – som kun svarer for tiltalen mot Cappelen – slik:

– Det avhenger litt hva du mener med mye tid, men for å gå gjennom en 20 års innførselstiltale, så vil økonomi helt opplagt være en del av det.

Cappelen har hevdet at alle pengene han har tjent på narkotikavirksomhet er brukt opp, og at deler har gått til å bestikke Jensen. Ifølge tiltalen har Jensen mottatt penger og tjenester til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner.

I et intervju med NRK har Cappelen tidligere hevdet at det reelle beløpet er høyere, og at det var snakk om «mange millioner».

Ifølge VG mener Spesialenheten for politisaker at en forbruksanalyse viser at Eirik Jensen har hatt et overforbruk på 1,4 millioner kroner. Dette avvises på det sterkeste av forsvarer John Christian Elden.

Han har ikke hatt noe overforbruk; tvert imot. Det står som en løs påstand fra Spesialenheten som de selv må svare for i retten, skriver Elden i en e-post til NRK.

Beslag fra garasje i Oslo

Gjermund Cappelen er tiltalt for å fraktet flere titalls tonn hasj inn til Norge over en periode over 20 år. Over er en del av et beslag som ble oppbevart i en garasje i Oslo.

Foto: Politiet / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger