Hopp til innhold

Lagmannsretten: Åpne dører i Eirik Jensen-saken

Gjermund Cappelens frykter konsekvensene for seg selv og sin familie dersom navngitte kriminelle blir nevnt i Jensen-saken. Nå har lagmannsretten bestemt at forklaringene til Jensen og Cappelen skal skje med pressen til stede.

Gjermund Cappelen i Ila fengsel

INNRØMMER SKYLD: Gjermund Cappelen.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Borgarting lagmannsrett skriver i sin kjennelse at vilkårene for å ta begjæringen om lukkede dører under forklaringene fra de to tiltalte til følge, ikke er oppfylt.

Spesialenheten for politisaker ba om lukkede dører under hele forklaringen til Jensen og under deler av forklaringen til den medtiltalte narkotikasmugleren,

Tingretten avviste begjæringen, og Spesialenheten anket kjennelsen til lagmannsretten.

– Kan gå en utrygg framtid i møte

Eirik Jensen

NEKTER SKYLD: Den tidligere polititoppen Eirik Jensen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Spesialenheten mener det er fare Cappelen og hans families liv og helse dersom det blir kjent at han har gitt informasjon til politiet. Denne bekymringen støttes av Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.

Han snakket med NRK om problematikken tidligere denne uken.

– Hvis det navngis, korrekt eller ikke, og her mener vi at vi står ovenfor begge deler, så vil opplysninger om at han skal ha gitt informasjon i en konkret sak lett kunne føre til at han går en utrygg fremtid i møte.

– Det tror jeg også motparten – i den grad man skal si motpart – er meget vel klar over, sier de Vibe

De Vibe har tidligere sagt at Cappelen aldri har nektet for at han har gitt Jensen informasjon, men at dette «ikke har utgjort hoveddelen av deres forhold».

I sine innspill til lagmannsretten, som gjengis i fredagens kjennelse, heter det blant annet at retten bør lukke dørene for å «unngå fare for liv og helse for Cappelen og hans familie».

– Blir noe lukket uansett

De Vibe har tidligere sagt at Cappelen aldri har nektet for at han har gitt Jensen informasjon, men at dette «ikke har utgjort hoveddelen av deres forhold».

Spesialenheten for politisaker sier i sitt innspill til lagmannsretten at det i rettssaken blir nødvendig å komme inn på «opplysninger av sensitiv karakter». Lagmannsretten mener likevel at det ikke er godt nok begrunnet hvorfor dette kan «utgjøre en fare for liv og helse».

De Vibe påpeker at han i alle tilfeller tror at deler av forhandlingene må gå uten presse i salen, men tror partene vil finne en måte å løse dette på.

– Noe lukket vil det bli uansett. Det er ikke snakk om at begges forklaring i sin helhet skal gå for åpne dører, sier de Vibe.

– Vil ikke ha spekulasjoner i ettertid

Eirik Jensen har selv sagt at han ikke vil spare noen i den kommende rettssaken. Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden er tydelig på at han mener det er riktig at de tiltaltes forklaringer skal gå for åpne dører.

– I en så alvorlig sak der en betrodd politimann beskyldes for å være superkriminell, er det viktig for han at rettergangen er offentlig. Han har intet å skjule, og vil ikke ha spekulasjoner i ettertid når han blir frifunnet. Cappelen skal ikke få fremsette påstander i dølgsmål som ikke tåler dagens lys, skrev Elden i en e-post til NRK tidligere denne uken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger