Multimedia

Are og Yukis liv sammen ble totalt forandret da Are fikk diagnosen ALS. Men selv om han nå bare kan bevege øynene, har han en livskraft som ikke vil gi seg.
En tidligere forsker på Det odontologiske fakultetet i Oslo hevder at et firma gikk bak hennes rygg og brukte hennes forskning som grunnlag for en patentsøknad. Forskeren klagde saken inn for Universitetets ledelse, men fikk ikke medhold. Brennpunkt spør om kontrollsystemet er godt nok, eller om det er for enkelt for private aktører å ta patent på forskningsresultater som universitetet egentlig eier. Det kan handle om store verdier.

Flere saker

Odontologisk institutt - Foto: NRK /

Professorer driver selskaper på siden av universitetet

Flere professorer ved Det odontologiske fakultetet har hatt eierskap og roller i private firmaer som ikke har vært meldt inn til universitetets sidegjøremålsregister – eller som har vært meldt inn mange år etter at de skulle vært det. Professorene forsvarer seg med at de på andre måter har orientert ledelsen om sine interesser. – Det holder ikke, sier Riksrevisjonen.

Les saken
Odontologisk institutt - Brennpunkt har kartlagt patentvirksomheten til tre av professorene ved Det odontologiske fakultetet på Universitetet i Oslo. - Foto: NRK /

Professorer søkte om patenter uten å melde fra til UiOs patentorgan

Flere professorer ved Det odontologiske fakultetet har søkt om patenter på sine oppfinnelser uten at de er registrert hos Universitetets organ for patentrettigheter. – Vi ser alvorlig på manglende innmelding til registeret i Inven2, sier Riksrevisjonen. – Vi har vært åpne om våre patenter, svarer professorene.

Les saken