Valgresultat 2019

Innlandet

Stange
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

36,9 %
4146 stemmer
23,8 %
2672 stemmer
7,1 %
799 stemmer
5,9 %
662 stemmer
5,5 %
615 stemmer
5,2 %
581 stemmer
3,7 %
410 stemmer
3,2 %
359 stemmer
2,6 %
296 stemmer
2,2 %
249 stemmer
1,6 %
185 stemmer
1,2 %
140 stemmer
1,1 %
118 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Stange kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Senterpartiet er helt enig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Senterpartiet er helt enig i at:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Visste du at ...

Det er  16 710 stemmeberettigede i Stange.
68 %har stemt
Av alle 11 324 stemmer i Stange var 2 756 forhåndsstemmer, altså
24 %forhåndsstemmer
Av alle 11 324 stemmer i Stange var
92blanke stemmer
I Stange stilte
13lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Stange
Fylkestingsvalg