Valresultat 2019

Innlandet

Løten
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

52,0 %
2016 røyster
28,6 %
1109 røyster
5,7 %
222 røyster
5,2 %
200 røyster
4,2 %
161 røyster
3,4 %
132 røyster
1,0 %
38 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Løten kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Vel­ferds­tje­nes­ter i Løten bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Løten bør bestå som i dag.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Løten bør slå seg sammen med en nabo­kom­mune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Løten bør begrense hytte­ut­byg­gin­gen på Budor.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør satses mer på detalj­han­del i tillegg til dag­lig­vare­bu­tikk på Ånestad.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Barne­tryg­den skal ikke regnes som inntekt ved fast­set­telse av sosial­hjelp.

Visste du at ...

Det er  6 164 røysteføre i Løten.
65 %har røysta
Av alle 3 927 røyster i Løten var 976 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 3 927 røyster i Løten var
49blanke røyster
I Løten stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Løten
Fylkestingsval