Valresultat 2019

Innlandet

Hamar
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,2 %
5496 røyster
23,1 %
3701 røyster
9,2 %
1470 røyster
8,0 %
1279 røyster
5,3 %
854 røyster
4,6 %
741 røyster
3,4 %
552 røyster
3,3 %
526 røyster
3,3 %
526 røyster
3,2 %
519 røyster
2,4 %
389 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 39 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå By- og bygdelista.

Kva meiner partia?

By- og bygdelista har flest røyster og aukar mest i Hamar kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

By- og bygdelista er heilt einig i at:

Togets dob­belt­spor må følge østlig trasé i Hamar, hvis det ikke blir teknisk umulig eller for dyrt.

By- og bygdelista er heilt einig i at:

Vel­ferds­tje­nes­ter bør ikke settes ut til private.

By- og bygdelista er heilt ueinig i at:

Hamar må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

By- og bygdelista er heilt einig i at:

Kom­mu­nene på Hed­mar­ken bør slås sammen til en kommune.

Visste du at ...

Det er  25 180 røysteføre i Hamar.
64 %har røysta
Av alle 16 169 røyster i Hamar var 5 740 røyster, altså
36 %førehandsrøyster
Av alle 16 169 røyster i Hamar var
116blanke røyster
I Hamar stilte
11lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hamar
Fylkestingsval