Valresultat 2019

Stange

Vallset
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

39,1 %
328 røyster
37,5 %
315 røyster
5,7 %
48 røyster
4,5 %
38 røyster
3,0 %
25 røyster
2,4 %
20 røyster
2,1 %
18 røyster
2,1 %
18 røyster
1,1 %
9 røyster
1,0 %
8 røyster
0,8 %
7 røyster
0,6 %
5 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 538 røysteføre i Vallset.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Vallset
Fylkestingsval