Valresultat 2019

Nærmiljølista Ottestad
Kommuneval

Denne lista finst berre iStange

Partioppslutning

7,1 %
799 røyster
36,9 %
4146 røyster
23,8 %
2672 røyster
5,9 %
662 røyster
5,5 %
615 røyster
5,2 %
581 røyster
3,7 %
410 røyster
3,2 %
359 røyster
2,6 %
296 røyster
2,2 %
249 røyster
1,6 %
185 røyster
1,2 %
140 røyster
1,1 %
118 røyster

Kva meiner Nærmiljølista Ottestad?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Nærmiljølista Ottestad er heilt ueinig i at:

Det er riktig av Stange å satse mye på Tingvold kul­tur­hus.

Nærmiljølista Ottestad er heilt ueinig i at:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Nærmiljølista Ottestad er heilt einig i at:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Nærmiljølista Ottestad er heilt einig i at:

Stange må aksep­tere at et nytt hoved­syke­hus bygges ved Mjøsbrua.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti