Valresultat 2019

Bygdelista i Stange
Kommuneval

Denne lista finst berre iStange

Partioppslutning

2,2 %
249 røyster
36,9 %
4146 røyster
23,8 %
2672 røyster
7,1 %
799 røyster
5,9 %
662 røyster
5,5 %
615 røyster
5,2 %
581 røyster
3,7 %
410 røyster
3,2 %
359 røyster
2,6 %
296 røyster
1,6 %
185 røyster
1,2 %
140 røyster
1,1 %
118 røyster

Kva meiner Bygdelista i Stange?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista i Stange er heilt einig i at:

Eien­doms­skat­ten i Stange bør fjernes.

Bygdelista i Stange er heilt ueinig i at:

Stange bør søke om kom­mune­sam­men­slå­ing med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Bygdelista i Stange er heilt ueinig i at:

Det er greit å bygge ned matjord for å skaffe nærings­areal eller bolig­tom­ter i Stange.

Bygdelista i Stange er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Stange skal bestå som i dag de neste fire årene.

Bygdelista i Stange er heilt einig i at:

Stange bør få et kom­mu­nalt depot for lands­bruks­plast.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti