Valresultat 2019

Stange

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

42,5 %
1165 røyster
18,7 %
514 røyster
6,1 %
168 røyster
5,3 %
144 røyster
5,0 %
138 røyster
4,8 %
131 røyster
4,2 %
114 røyster
3,1 %
86 røyster
3,0 %
81 røyster
2,8 %
77 røyster
2,8 %
76 røyster
1,1 %
31 røyster
0,6 %
17 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval