Valresultat 2019

Innlandet

Nord-Odal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,6 %
1052 røyster
34,0 %
860 røyster
9,8 %
248 røyster
7,8 %
197 røyster
6,8 %
173 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Arbeidarpartiet på fleirtalet?

Får Arbeidarpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val10 av 25 plassar
Førre val15 av 25 plassar
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Nord-Odal kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nord-Odal bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør selge Milepe­len vertshus.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ny barne­hage i Mo bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nord-Odal kommune bør bruke penger på å pusse opp Mo sentrum.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Nord-Odal kommune bør bruke penger på gjerding mot utmark.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nord-Odal bør slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør selge Milepe­len vertshus.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Ny barne­hage i Mo bør kon­kur­ranse­ut­set­tes.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nord-Odal kommune bør bruke penger på å pusse opp Mo sentrum.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Nord-Odal kommune bør bruke penger på gjerding mot utmark.

Visste du at ...

Det er  4 222 røysteføre i Nord-Odal.
63 %har røysta
Av alle 2 629 røyster i Nord-Odal var 808 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 2 629 røyster i Nord-Odal var
99blanke røyster
I Nord-Odal stilte
5lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Nord-Odal
Fylkestingsval