Mener Jensen allerede har erkjent korrupsjon

OSLO TINGRETT (NRK): At Eirik Jensen mottok en klokke fra Gjermund Cappelen, er bevis på korrupsjon, mener aktor Kristine Schilling.

Aktor Kristine Schilling og Lars Erik Alfheim

AKTORATET: Kristine Schilling og Lars Erik Alfheim.

Foto: Patrick da Silva Sæther

Spesialenheten mener Eirik Jensen har mottatt verdier for minst 2,1 millioner kroner av hasjsmugler Gjermund Cappelen. Jensen sier han er uskyldig.

Aktoratet har ikke kunnet påvise en pengeoverførsel fra Cappelen til Jensen, men Kristine Schilling trekker i starten av sin prosedyre fram to ting hun mener beviser korrupsjon; en klokkegave og oppussing av Jensens bad.

Hun påpeker at Jensen har erkjent at han fikk en klokke av Cappelen, og at det må regnes som korrupsjon.

– For retten må Jensens forklaring regnes som en erkjennelse av korrupsjon. Har han fått en klokke, er det korrupsjon. Reparasjon av klokken er også korrupsjon, sier Schilling.

Jensen har forklart at han ga Tag-Heuer-klokken med verdi på 17.000 kroner tilbake, men det tror ikke Spesialenheten noe på.

Hun påpeker at Jensen ikke forklarte seg om å ha mottatt klokker eller reparasjon av klokker i avhør. Dette kom først i retten.

Eirik Jensen i samtale med forsvarer Arild Holden

FORSVARERTEAMET: Eirik Jensen i samtale med forsvarer Arild Holden.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Aktor om Jensens forklaring: Noe av det mest utrolige

Aktor mener Jensen er uten troverdighet.

– Hvilken versjon skal retten legge til grunn? Cappelens, om at han ga en klokke til Jensen og kjøpte den tilbake? Etter vår oppfatning er det ingen tvil. Jensens forklaring er noe av det mest utrolige, tilpassede og lite sannsynlige som er lagt frem i retten.

Schilling går gjennom forklaringen om hvordan Jensen tok med seg et sertifikat for klokka hjemme hos Cappelen under en ransaking.

– Da Jensen forsto at det ikke stammet fra noe straffbart, kastet han det ikke eller ga det tilbake, men tok det med seg hjem, sier Schilling, og viser til det politimannen selv har sagt i retten.

Jensen flyttet en rekke ganger etter dette, men tok altså med seg sertifikatet.

– Historien er så i strid med hvordan en politimann skal opptre, at retten ikke kan legge den til grunn. Da står Cappelens forklaring igjen, mener Schilling.

Badet til Eirik Jensen i huset på Romerike

BADET: Oppussingen av badet, og en regning som aldri ble betalt er sentralt i saken.

Foto: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

Aktor om badet: Grov korrupsjon

Schilling sier i sin prosedyre at Cappelen sto for oppussingen av Jensens bad på småbruket i 2005/2006, og at det regnes som grov korrupsjon uavhengig av grunnen.

Verdien av dette er minst 290.000 kroner, mener aktoratet.

– Det er ubestridt at Jensen kontaktet Cappelen for å spørre om tips til håndverkere, og at Cappelen sørget for at NN (en dansk håndverker, red.anm.) fikk oppdraget.

Schilling viser til at det aldri ble inngått en skriftlig avtale, og at Jensen aldri betalte for arbeidet og traff aldri rørleggere.

– Vi mener følgende skjedde: Da Jensen ba om hjelp til arbeidet, ble de enige om at Cappelen skulle ordne dette. Han dro til gården for å se hva som skulle gjøres, og tok med seg «Rør» (dømt i Cappelens nettverk, red.anm.). Cappelen formidlet kontakt mellom Jensen og NN (den danske rørleggeren, red.anm.), og benyttet seg av sin venn NN for å hente ut gipsplater, sier Schilling og fortsetter:

– Cappelen besørget oppgjør til «Rør» og den danske håndverkeren for arbeid og utlegg.

– Hvilke bevis støtter vår fremstilling? Cappelen har trolig vært på gården, og jeg viser til hans beskrivelse. «Rør» var rørleggeren, hans fingeravtrykk er på kvitteringen. Det er ingen annen måte han kan ha fått oppdraget på enn via Cappelen. Det støttes av hans fingeravtrykk og skriftanalyse.

Hun påpeker at Jensen endret forklaring etter at Cappelens fingeravtrykk ble funnet på en kvittering med det fiktive navnet Frank Olsen.

Gjermund Cappelen mellom sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling

TILTALT: Gjermund Cappelen mellom sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Dommeren bryter inn

I sin innledning sier Schilling at retten står fritt til å vurdere hvor stor sum de mener er bevist.

– I tiltalen står nevnt minst 2,1 millioner. Her står retten fritt til å vurdere om det er mer eller mindre, basert på bevisene som er presentert, til gunst for Jensen der det er rimelig tvil, sier Schilling.

Dommer Kim Heger lurer på hvorfor Schilling ikke spesifikt har tatt for seg pengene (30.000 kr.) som er funnet i veggen som en del av korrupsjonsdelen.

– Vi har tenkt at hvis retten hadde kommet til at man ikke har tilstrekkelig bevis for narkotikainnførsler, kan man likevel dømme for korrupsjon. Klokkene og badet står sentralt her. Derfor har vi trukket ut de postene, svarer Schilling.

Tegning av Jensens bolig

TEGNET AV CAPPELEN: Gjermund Cappelen har tegnet Jensens hus, og Spesialenheten mener det beviser at han har vært der.

Foto: - / -

– Ikke krav at bistanden var til hjelp

Schilling sier det ikke er nødvendig å bevise at Jensen har medvirket til hver enkelt Cappelen-innførsel.

– Spørsmålene er om Cappelen har drevet med omfattende innførsler i denne perioden, om Jensen har kjent til dette, om Jensen har opptrådt på en måte som styrket Cappelens forsett, og om han innså dette selv.

Det har vært et sentralt tema under rettssaken hvilken mulighet Jensen hadde til å påvirke tollkontroll, og gi garantier til Cappelen.

Schilling påpeker at det ikke er et krav at Jensen har kunnet sikre Cappelens hasjinnførsler for å kunne dømme ham for korrupsjon.

– Støtten Cappelen fikk av Jensen kunne redusere risikoen for at Cappelens virksomhet ble avslørt. Det er ikke et krav om at bistanden faktisk var til hjelp, sier Schilling.

Følg Spesialenhetens prosedyre her:

Alfheim: – Viktig at Cappelen snakket Jensen inn

I går holdt statsadvokat Lars Erik Alfheim sin prosedyre.

Alfheim gikk gjennom en rekke bevis knyttet til Cappelens rolle som en kynisk storimportør av narkotika, og kritiserte forsvarernes motargumenter.

Han gikk også gjennom vilkår som kan gi straffereduksjon.

– Jeg har notert meg fire slike: Han har tilstått. Han har gjort det mulig for oss å domfelle en korrupt politimann. Han må alltid leve med frykten for represalier. Det fjerde er belastningen i media, sa Alfheim.

Alfheim mener det er viktig for Cappelens strafferabatt at han har trukket Jensen inn i saken.

– Dette er åpenbart viktig. Jeg tror også det ligger en sterk forventning at det å snakke inn en medsammensvoren politimann skal gi uttelling med redusert straff. I den sammenheng har det også vekt at samfunnet ønsker at denne type alvorlig kriminalitet skal avdekkes.

De siste sakene om Jensen-saken

Oppsummering: Jensen-saken dag for dag

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger