NRK Meny
Normal

Aktor: Dette er Cappelens muligheter for strafferabatt

OSLO TINGRETT (NRK): Aktor Lars Erik Alfheim mener det er fire grunner til at storsmugleren Gjermund Cappelen kan få redusert straff. Jensens forsvarer John Christian Elden mener Alfheim kan måtte spise i seg en del av ordene han brukte i prosedyren.

Gjermund Cappelen med sine forsvarere

HVOR LENGE MÅ HAN SONE? Gjermund Cappelen med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling.

Foto: Anders Brekke / NRK

Maratonrettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen nærmer seg slutten, over fem måneder etter at den startet. Kun avslutningsprosedyrene, som er altså er partenes oppsummerende foredrag, gjenstår.

Etter å ha brukt mesteparten av sin prosedyre mot Cappelen på å gå gjennom bevismateriale knyttet til Cappelens rolle som storimportør av hasj, kom statsadvokat Alfheim til spørsmålet om det finnes straffereduserende momenter for storsmugleren.

– Jeg har notert meg fire slike: Han har tilstått. Han har gjort det mulig for oss å domfelle en korrupt politimann. Han må alltid leve med frykten for represalier. Det fjerde er belastningen i media, sa Alfheim.

Lars Erik Alfheim

Aktor Lars Erik Alfheim.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Skal lønne seg å snakke om tjenestemenn

Cappelen har kommet med gradvise erkjennelser i avhør, etter hvert som han har blitt konfrontert med bevis.

Alfheim påpeker at det opprinnelige kvantumet som lå til grunn da Cappelens hasjlager i Sørkedalsveien ble raidet av politiet, samt opplysninger fra narkotikaregnskapet, tilsier at Cappelen ville fått en lang fengselsstraff i utgangspunktet.

– Han er hovedmannen, han disponerer et nettverk og har drevet bare med hasj. Utgangspunktet er 21 års fengsel, selv med en tidel av dette.

At han senere har tilstått befatning med flere tonn hasj, er derfor mindre viktig med tanke på strafferabatt, mener Alfheim. I den forbindelse legger han mer vekt på at Cappelen har trukket Jensen inn i saken.

– Dette er åpenbart viktig. Jeg tror også det ligger en sterk forventning at det å snakke inn en medsammensvoren politimann skal gi uttelling med redusert straff. I den sammenheng har det også vekt at samfunnet ønsker at denne type alvorlig kriminalitet skal avdekkes.

– Det er sikkert en tung tanke for dem Jensen har jobbet med. Om vi vil at andre i fremtiden også skal angi korrupte tjenestemenn, må de vite at det gir en fordel for dem selv. Hvorfor skulle de ellers eksponere seg for livsfare, som i denne saken? spør Alfheim.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen med sine forsvarere i Oslo tingrett torsdag.

Foto: Anders Brekke / NRK

Elden: – Hadde strøket til eksamen

Alfheim brukte også deler av sin prosedyre på å kritisere Jensens forsvarere, som han mener har fremsatt konspirasjoner og «alternative fakta», ved å fremstille Cappelen som en lystløgner som kan ha blitt truet til å stå frem av personer i kriminelle miljøer.

– Dette er noe Elden har sagt, ikke noe Jensen har forklart. I forlengelsen av dette har Cappelen ifølge Elden forhandlet seg fram til en strafferabatt eller amnesti, og han mener vi har etterkommet Cappelens ønske fordi har ønsket så intenst å ta Jensen, sier Alfheim, som altså avviser at det finnes noen slik avtale.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener det er oppsiktsvekkende at Alfheim i sin prosedyre mot Cappelen brukte så mye tid på saken mot Eirik Jensen.

– Hadde Alfheim vært forsvarer og lagt frem sin argumentasjon slik han gjorde her, hadde han strøket til eksamen. Det blir til at han finner på en fiende, for så å argumentere mot det, sier Elden til NRK.

Elden, som først skal holde sin prosedyre neste uke, reagerer også på at Alfheim omtaler Cappelen som troverdig.

– Jeg hører at han sier det, og vi får se om han må spise det i seg til slutt.

Gjermund Cappelen snakker sant, hevder statsadvokaten

Aktor Lars Erik Alfheim mener Gjermund Cappelens forklaring er troverdig.

– Selvfølgelig skal Cappelen få mindre straff

Alfheim vil legge ned sin endelige påstand om straff mot Cappelen etter at Spesialenheten er ferdige med sin prosedyre fredag.

Elden har gjentatte ganger påpekt at han mener det svekker Cappelens troverdighet at han får strafferabatt dersom Jensen blir dømt.

– Det er et av momentene i denne saken vi mener er sentrale. Allerede etter den forrige dommen hans i Asker og Bærum tingrett skulle han hatt 21 års fengsel. Det betyr at alt det han kommer av påstander utelukkende kan bidra til at han får en lavere straff, og det er en ganske spesiell situasjon, sier Elden.

I november 2015 ble Cappelen funnet skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj, men straffutmålingen er utsatt til innførselssaken i Oslo tingrett er ferdig.

I et rundskriv fra Riksadvokaten fra 2007 heter det at en straffereduksjon på en tredel er korrekt om det dreier seg om saker der tilståelsen kan tillegges betydelig vekt. Samtidig finnes det eksempler på store narkotikasaker på 2000-tallet der rabatten for tilståelse har vært opptil 40 prosent.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe holder sin prosedyre neste uke. Før det vil han ikke fastslå nøyaktig hva han mener er riktig straff for sin klient.

– Jeg vil ikke utdype dette nå, i og med at vi ikke har hørt Spesialenheten ennå. Men om han skal ha strafferabatt? Selvfølgelig skal han det, sier de Vibe til NRK, og legger til:

– Han vil ikke være avhengig av at Jensen blir dømt for å få strafferabatt, men det blir ikke den samme rabatten om han blir frifunnet.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett.

Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe og datteren, advokatfullmektig Kaja de Vibe Malling.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Har selv brakt bensin til bålet

Til tross for at statsadvokat Alfheim mener Cappelen skal ha rabatt for å snakke om Jensen, er han klar på at det angivelige samarbeidet med Jensen i utgangspunktet er skjerpende.

– Det er et dilemma her, fordi Cappelen står midt oppi det selv, som den superkriminelle. Skal man påstå strafferabatt for dem som står bak de mest alvorlige forholdene? Det er dessuten et skjerpende moment at han har brukt en politimann i innførselen, sier han.

Alfheim ville legge mindre vekt på tøff soning og den store medieoppmerksomheten.

– Dette hadde gitt en massiv mediedekning uansett, og jeg mener vi skal være forsiktige med å tillegge dette for mye. Både Cappelen og Jensen har medvirket selv til den situasjonen som har oppstått, ved å stille opp i mediene. De har selv brakt bensin til bålet, sier han.

Alfheim vil legge ned sin endelig påstand om straff mot Cappelen etter at Spesialenheten er ferdige med sin prosedyre fredag.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim om Cappelens store nettverk

Alfheim om Cappelens rolle som midtpunkt i eget nettverk.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger