Valresultat 2019

Alver

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,4 %
1183 røyster
15,6 %
728 røyster
15,4 %
718 røyster
14,4 %
672 røyster
11,3 %
525 røyster
5,1 %
237 røyster
4,0 %
187 røyster
3,4 %
157 røyster
2,1 %
96 røyster
2,0 %
95 røyster
1,3 %
62 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval