Valresultat 2019

Vestland

Modalen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

54,3 %
113 røyster
45,7 %
95 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 13 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Solrenningslista på fleirtalet?

Får Solrenningslista over halvparten av plassane i kommunestyret?

Nei, dei held ikkje på fleirtalet.
Årets val6 av 13 plassar
Førre val7 av 13 plassar
  • SOLR

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Solrenningslista var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Samlingslista.

Kva meiner partia?

Samlingslista har flest røyster og aukar mest i Modalen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Samlingslista er heilt einig i at:

Modalen bør halde fram som eigen kommune.

Samlingslista er heilt ueinig i at:

Modalen bør gå tilbake til ei val­ord­ning der vel­ja­rane plukkar kan­di­da­tar frå mann­ta­let.

Samlingslista er heilt einig i at:

Vind­kraft­pro­sjek­tet "Horda­vind" bør skrin­leg­gjast.

Samlingslista er heilt einig i at:

Modalen må prio­ri­tere å byggje ein ny brann­sta­sjon i den komande perioden.

Visste du at ...

Det er  287 røysteføre i Modalen.
75 %har røysta
Av alle 211 røyster i Modalen var 37 røyster, altså
18 %førehandsrøyster
Av alle 211 røyster i Modalen var
3blanke røyster
I Modalen stilte
2lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Modalen
Fylkestingsval