Valresultat 2019

Vestland

Austrheim
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,3 %
504 røyster
24,6 %
351 røyster
14,8 %
211 røyster
14,0 %
200 røyster
7,4 %
106 røyster
3,8 %
54 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Austrheim kommune. Bygdelista i Austrheim har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det er pro­ble­ma­tisk for Austrheim å stå utanfor den nye stor­kom­mu­nen i Nord­hord­land.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Austrheim bør innføreeige­doms­skatt på hus og hytter for å betre øko­no­mien til kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Lokal­po­li­ti­ka­rane bør jobbe for å få fjerna kvikk­søl­vet frå ubåten U-864, heller enn å heve heile u-båten.

Bygdelista i Austrheim er heilt einig i at:

Avgjera om å opne for utbyg­ging av nærings­om­råde i Øks­nes­marka bør gjerast om.

Bygdelista i Austrheim er heilt einig i at:

Å få på plass ei betre vass­for­sy­ing bør vere den vik­ti­gaste inves­te­ringa i Austrheim dei neste åra.

Visste du at ...

Det er  2 256 røysteføre i Austrheim.
64 %har røysta
Av alle 1 444 røyster i Austrheim var 461 røyster, altså
32 %førehandsrøyster
Av alle 1 444 røyster i Austrheim var
18blanke røyster
I Austrheim stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Austrheim
Fylkestingsval