Valgresultat 2019

Vestland

Alver
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Radøy, Lindås og Meland slås sammen og blir til Alver 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Radøy, Lindås og Meland ved forrige valg.

Partioppslutning

22,1 %
3440 stemmer
18,5 %
2872 stemmer
15,1 %
2350 stemmer
14,6 %
2275 stemmer
12,3 %
1906 stemmer
5,8 %
898 stemmer
3,5 %
536 stemmer
3,3 %
514 stemmer
2,0 %
304 stemmer
1,9 %
302 stemmer
0,9 %
134 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 47 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

Hva mener partiene?

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har flest stemmer og øker mest i Alver kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Bygging av ny ung­doms­skule på Frekhaug bør prio­ri­te­rast framfor ny kyrkje.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt uenig i at:

Alver treng inn­tek­tene og bør difor på sikt gjen­inn­føreeige­doms­skatt på hus og hytter.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Alle skular og barne­ha­gar i Alver bør fredast mot ned­leg­ging dei neste fire åra.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Kom­mune­po­li­ti­ka­rane må stoppe den bom­penge­fi­nan­sierte Nord­hord­lands­pakka.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Alver bør prio­ri­tere å byggje eit nytt regio­nalt kul­tur­hus.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Det bør ikkje byggast ut vind­kraft i områda i Alver som NVE har peika ut som eigna for vind­kraft.

Visste du at ...

Det er  22 168 stemmeberettigede i Alver.
71 %har stemt
Av alle 15 631 stemmer i Alver var 4 682 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 15 631 stemmer i Alver var
100blanke stemmer
I Alver stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Alver
Fylkestingsvalg