Valresultat 2019

Alver

Leiknes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,1 %
162 røyster
19,4 %
101 røyster
13,8 %
72 røyster
9,0 %
47 røyster
8,3 %
43 røyster
6,3 %
33 røyster
4,6 %
24 røyster
3,8 %
20 røyster
1,3 %
7 røyster
1,2 %
6 røyster
1,2 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  997 røysteføre i Leiknes.
76 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Leiknes
Fylkestingsval