Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Fjord
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Norddal og Stordal blir slegne saman og blir til Fjord 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

33,8 %
449 røyster
26,1 %
346 røyster
23,1 %
307 røyster
6,7 %
89 røyster
5,8 %
77 røyster
4,5 %
60 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Fjord kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Utbet­ringa av fyl­kes­veg 650 Sjøholt-Viset (Bør­dals­linja) bør bli gjen­nom­ført i fleire trinn.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Nye Fjord kommune bør ikkje lukke døra for å slå seg saman med Ålesund.

Høgre er heilt ueinig i at:

Fjord kommune bør innføre ein turist­skatt som kan begrense kon­se­kven­sane av masse­tu­risme.

Høgre er heilt einig i at:

Fjord kommune bør arbeide for at Liabygda blir ein del av kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Nye Fjord kommune bør ikkje lukke døra for å slå seg saman med Ålesund.

Visste du at ...

Det er  2 072 røysteføre i Fjord.
65 %har røysta
Av alle 1 339 røyster i Fjord var 379 røyster, altså
28 %førehandsrøyster
Av alle 1 339 røyster i Fjord var
11blanke røyster
I Fjord stilte
6lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Fjord
Fylkestingsval