Valresultat 2019

Ålesund

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,1 %
2337 røyster
19,2 %
2129 røyster
17,6 %
1951 røyster
10,0 %
1106 røyster
8,5 %
939 røyster
5,9 %
657 røyster
5,8 %
644 røyster
3,5 %
383 røyster
2,9 %
323 røyster
2,0 %
221 røyster
2,0 %
217 røyster
1,4 %
159 røyster
0,3 %
34 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval