Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Ålesund
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog slås sammen og blir til Ålesund 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog ved forrige valg.

Partioppslutning

20,4 %
6254 stemmer
19,5 %
5975 stemmer
17,4 %
5341 stemmer
12,8 %
3938 stemmer
8,2 %
2500 stemmer
5,9 %
1808 stemmer
4,7 %
1439 stemmer
3,2 %
970 stemmer
2,3 %
690 stemmer
2,1 %
630 stemmer
1,8 %
552 stemmer
1,6 %
485 stemmer
0,2 %
76 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 77 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Fremskrittspartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Ålesund kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund treng ei stor bypakke for å kunne løyse sam­ferd­sels­ut­ford­rin­gane i og rundt byen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Ålesund kommune bør opne for kom­mer­si­elle aktørar innanfor eldre­om­sor­gen.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Ålesund kommune bør redusere talet på kom­mune­styre­re­pre­sen­tan­tar før kom­mune­va­let i 2023.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ålesund bør revur­dere nynorsk som admi­ni­stra­sjons­språk.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ålesund kommune bør vere ein pådrivar for saman­slå­ing med Giske og Sula.

Senterpartiet er helt enig i at:

Å bygge ei ny kyrkje på Hatlehol bør vere ei prio­ri­tert oppgåve for Ålesund kommune.

Visste du at ...

Det er  51 170 stemmeberettigede i Ålesund.
61 %har stemt
Av alle 30 868 stemmer i Ålesund var 11 166 forhåndsstemmer, altså
36 %forhåndsstemmer
Av alle 30 868 stemmer i Ålesund var
210blanke stemmer
I Ålesund stilte
13lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Ålesund
Fylkestingsvalg